Закон о защите прав потребителей при порче имущества